Welcome to Michael Jackson's Child-Support

This organisation is set up in loving memory of Michael Jackson. "HELP ME HELP THE CHILDREN" is what he asked us. We heard his message and want to act on it. We are trying to help children around the world and are mostly active in Africa and Roemania. Help Michael in his quest to make this world a better place...


Everybody knows that Africa is a poor continent in need. Torn apart by war, greed and corrupt governments it needs our help badly in many ways. Everybody knows the images of hungry people, refugees and poor homes. I was especially shocked by the contrast between the rich (us) and the poor. One visit to Africa and you will be able to put everything from your own live in perspective.


People in Roemania are also very poor. De orphenages are full with children dumped by their relatives cause they couln't take care of them. They live in very poor conditions. Also the schools are poor and not fully equipt to give the children the education that they need.

Eventough we are a very small organisation we want to do something to improve children's lives. At the moment we are saving up money for a waterwell to be placed in Africa. It will be donated in Michael Jackson's name and it will include a memorial plate.Deze organisatie is opgericht ter nagedachtenis van Michael Jackson. "HELP ME DE KINDREN TE HELPEN" is wat hij ons vroeg. We hebben zijn oproep gehoord en willen daar gehoor aan geven. We proberen kinderen over de hele wereld te helpen en zijn vooral aktief in Afrika en Roemenie. Help Michael de wereld een betere plaats te maken...


Iederen weet dat Africa een arm en hulpbehoevend continent is. Verscheurd door  oorlog, hebzucht en corrupte regeringen heeft het onze hulp dringend nodig. Iedereen kent wel de beelden van hongerige mensen, vluchtelingen en arme behuizingen. Ik zelf was byzonder geschokkeerd bij het grote contrast tussen de rijken (wij) en de armen. Een bezoekje aan Africa en je kunt alles in je leven weer in het juiste perspectief zien..


In Roemenie zijn mensen ook zeer arm. De weeshuizen zitten vol met gedumpte kinderen die onder zeer slechte omstandigheden leven. Ook de scholen zijn zeer slecht en hebben te kampen met te weinig materialen om de kinderen naar behoren les te kunnen geven.

Ondanks dat wij slechts een kleine organisatie zijn willen we toch iets doen om de levens van arme kinderen te verbeteren. Op dit moment sparen we voor een waterput die we ergens in Africa neer willen zetten uit naam van Michael. Er zal op deze put dan ook een gedenkplaat komen met Michael zijn naam er op.